Výstupy řešení projektu:

Komplexním výstupem celého projektu je Redakčně upravená Závěrečná zpráva, z níž výtah pro praktické použití tvoří metodická příručka Moderní trendy v dispozičních a provozních úpravách regionálních dopravních uzlů. Nedílnou součástí obou dokumentů jsou výkresové přílohy. Mezi výstup se řadí také internetová aplikace Přípoje 1.0. Redakčně upravená Roční zpráva 2008 shrnuje řešení projektu v jeho prvním roce existence.

Všechny výstupy projektu (vč. publikací zveřejněných v rámci řešení tohoto projektu) jsou k dispozici na těchto internetových stránkách volně ke stažení a praktickému použití. Využití těchto dokumentů není vázáno žádnými poplatky, je však nutné zajistit citování - dodržet pravidla autorského zákona.

Metodická příručka

Redakčně upravená Závěrečná zpráva 2008-2009:

Redakčně upravená Roční zpráva 2008

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015