Internetová aplikace Přípoje 1.0

Internetová aplikace Přípoje 1.0 byla vyvinuta v rámci tohoto projektu a slouží na podporu rozhodování při řešení přípojových vazeb mezi spoji VHD. Před použitím aplikace je doporučováno si přečíst kapitolu Přípojové vazby při zpoždění z metodické příručky, vydané v rámci tohoto projektu, v níž jsou popsány jak teoretické předpoklady vedoucí k vytvoření aplikace, tak na příkladu ukázáno její praktické použití.

Spustit aplikaci...

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015