Řešitelský tým:

Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.

 • nar. 1978
 • odpovědný řešitel projektu
 • kmenový pracovník ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů
 • absolvent doktorského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, oboru Dopravní systémy a technika (2006)
 • odborná specializace: dopravní obsluha území, veřejná hromadná doprava, vysokorychlostní tratě, geometrické parametry koleje, počítačové systémy na podporu konstruování

Ing. Martin Jacura

 • nar. 1979
 • řešitel projektu
 • kmenový pracovník ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů a zároveň student doktorského studia oboru Dopravní systémy a technika na téže fakultě
 • absolvent magisterského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, oboru Dopravní infrastruktura v území (2003)
 • odborná specializace: dopravní obsluha území, železniční provoz, železniční stanice a uzly, veřejná hromadná doprava a přeprava, dějiny železniční dopravy

Ing. Martin Vachtl

 • nar. 1977
 • řešitel projektu
 • student doktorského studia oboru Dopravní systémy a technika na ČVUT v Praze Fakultě dopravní; dopravní projektant firmy SUDOP PRAHA a.s., střediska koncepce dopravy
 • absolvent magisterského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, oboru Dopravní infrastruktura v území (2002)
 • odborná specializace: dopravní obsluha území, koncepce dopravy, projektování železničních staveb, veřejná hromadná doprava a přeprava

Ing. Radim Kohutka

 • nar. 1982
 • řešitel projektu
 • student doktorského studia oboru Dopravní systémy a technika na ČVUT v Praze Fakultě dopravní; referent samosprávy příspěvkové organizace ROPID, odboru plánování
 • absolvent magisterského studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, oboru Dopravní infrastruktura v území (2007)
 • odborná specializace: dopravní obsluha území, koncepce dopravy, veřejná hromadná doprava a přeprava

Petra Nesládková

 • nar. 1969
 • administrativní podpora projektu, správa rozpočtu
 • sekretářka ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů
 • odborná specializace: účetnictví

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015