Vážení návštěvníci těchto stránek,

vítáme Vás na internetových stránkách, které vznikly v rámci řešení projektu výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy ČR č. 1F82A/029/190, nesoucího oficiální název „Návrh standardů uspořádání železničních stanic, zastávek a přestupních terminálů na tratích mimo evropský železniční systém“. Práce na grantu probíhaly od 1. 2. 2008 do počátku roku 2010, tj. dva roky. Řešiteli byli akademičtí pracovníci a doktorandi ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů. Na těchto stránkách Vám předkládáme jak průběžné výstupy řešení grantu, tak závěrečné výsledky, kterými jsou především metodická příručka a internetová aplikace na podporu rozhodování při řešení přípojových vazeb mezi spoji VHD.

Přínosy projektu jsou návrhy opatření, jejichž aplikací dojde ke zlepšení úrovně veřejné hromadné dopravy (VHD) především v České republice. Bude se jednat o podklady k plánování nových, resp. úpravy existujících, železničních stanic a zastávek na regionálních tratích a na ně navazujících přestupních uzlů, resp. terminálů, VHD. Projekt nabídne takové technické možnosti úprav stávajících kolejových systémů a pozemních komunikací, aby se s minimálními investičními náklady zlepšila jejich funkce pro potřeby VHD. Zároveň přinese projekt doporučení na řešení problému čekání na přípoje v rámci VHD.

Mnoho užitku ze získaných informací Vám přeje řešitelský tým.

pro tiskárnu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015